Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri başlıyor
22 Ekim 2018Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri başlıyor

 

Ülke genelinde Sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşların, SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS Evde Sağlık ve SKS Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine yönelik olarak 02 Nisan - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yerinde sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir.

Sayı : 2632599                                                                                                                                                Konu : 2018 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana bileşenlerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon” ilkesine yönelik çalışmalardan biri de Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleridir. Bu amaçla; 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır.” hükmü gereğince sağlık kuruluşlarının sağlıkta kalite standartlarına (SKS) uyum düzeyini belirlemek için yerinde değerlendirmeler yapılacaktır. 2018 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri 12 Mart 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Bakanlıkça belirlenen kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS Evde Sağlık ve SKS Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; 1. Ek-1 sayılı listede yer alan SKS değerlendiricilerinin ve değerlendirici adaylarının 12 Mart 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görevlendirilmesi, 2. SKS Değerlendiricisi ve adaylarının il içi görevlendirmelerinde değerlendirme tarihlerinde, il dışı görevlendirmelerinde ise değerlendirme tarihlerinden bir gün öncesi ve bir gün sonrası tarihler de dahil olmak üzere görevlendirilmesi, 3. Ek-1 sayılı listede yer alan SKS değerlendiricileri ve adaylarının Bakanlıkça görevlendirildikleri tarihler arasında ulaşım (kara, hava, deniz, demir yolu ile gidiş-dönüş ve gerektiğinde aktarmalı olarak) ve konaklamalarının hizmet alım yolu ile sağlanması ve hizmet alım bedellerinin Genel Müdürlüğümüz 2018 yılı bütçesinin 15.01.42.00 Kurumsal Kodu, 07.9.9.00 Fonksiyonel 1. Finans, 03.5 Ekonomi kodu mevcut ödenekten karşılanması, 4. Hizmet alım yolu ile yapılan değerlendirme programı dışında planlanan değerlendirme programlarında görev alan Ek-1 sayılı listede belirtilen SKS değerlendiricisi ve adaylarının il dışında görevlendirilmeleri durumunda ulaşımlarını her türlü kara, demir veya hava yoluyla gerektiğinde aktarmalı olarak yapmaları; ulaşım masrafları (gidiş-dönüş) ile harcırah bedellerinin Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı Bütçesinin 15.01.42.00 Kurumsal Kodu, 07.9.9.00 Fonksiyonel 1. Finans, 03.3 Ekonomi kodundan, Sağlık Bakanlığı merkez saymanlık müdürlüğündeki mevcut ödenekten karşılanması, Hususlarını takdir ve tensiplerinize arz ederim

e-imzalıdır.

Dr. M. Ertuğrul EĞİN

Genel Müdür Yardımcısı