Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi
27 Mayıs 2021

Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi hazırlanmıştır. Bahse konu eğitimler ÇKYS'de kayıtlı olan ve kamu, Özel ve üniversitede çalışan tüm hekimlere tanımlanmış olup uzaktan eğitim Sağlık Eğitim Sistemi (USES) Alttaki linkten kayıt yaptırarak ücretsiz olarak eğitim alma imkanı tanınmıştır.