İlçemiz
01 Temmuz 2020

DSC_2290.JPG
--İLÇENİN TARİHİ ve COĞRAFİ YAPISI--

Tuzluca (Ermenice: Կողբ, Koğb; KürtçeQulp'tur. Koğb'un Türkçe karşılığı ''Anahtar'' olduğu gibi Kürtçe olan Qulp da ''Anahtar anlamına gelmektedir''), 1934 yılına kadar Qulp olan ilçenin adı Tuzluca olarak değiştirilmiş akabinde ise ilçe statüsüne alınmıştır.  Qulp'un ilk yerleşimi olarak Aras Vadisindeki Sofular Mevkiinde ve çevresinde kurulduğu düşünülmekte olup, bugün sözkonusu alanda bir çok tarihi yapıya ait yapı kalıntısı ile akropolis alanı mevcuttur. Yapılan araştırmalar sonucunda ilk yerleşim M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir.Tuzluca'nın 9 Km Kuzeyinde Bulunan Eski Qulp şehri M.S. 885 yılında Ani Kralı I. Ashot Döneminde Ani Krallığının Başkenti Konumundaydı.Tuzluca Yer Kürenin 43,07 Doğu boylamı ile 38,35 Kuzey enlem dairelerinin kesiştiği kısımda 1236 Km2 lik yüzölçümü ile Iğdır İlinin en büyük ilçesidir. Doğuda Iğdır ili Batıda Kars’ın Kağızman ilçesi, Kuzeyde Ermenistan (18 Km.lik sınır) ve Kars’ın Digor ilçesi Güneyde ise Ağrı’nın Doğubayazıt ve Taşlıçay İlçeleri ve Ağrı merkez ile sınırlıdır. İlçe merkezinin Denizden yüksekliği 975 metredir. Kuzeyde Ermenistan sınırımızı teşkil eden Aras nehri dışında nehir, ırmak ve göl bulunmamaktadır. En büyüğü “Acı Dere” olmak üzere genelde yaz aylarında kuruyan veya çok azalan dere ve küçük akarsuları vardır. Aras vadisinde dar bir ova şeridine sahip olan şehrimiz arazisinin büyük bir kısmı dağlık ve yaylalıktır. Dağlık kesimde arazi engebeli bir yapıya sahiptir. İlçemizde sert bir kara iklimi hâkimdir. Buna karşılık düzlük ve ovalık kısımda iklim daha yumuşaktır. Hava sıcaklığı genel olarak -19 ile +37 derece arasında değişmektedir

Önceki adı Kulp olan Tuzluca ilçesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eski bir Türk yurdu olup, 7 Ekim 1920 tarihinde Rus işgalinden kurtulmuş ve 1923 tarihinde ilçe olmuştur. 1934 Yılında ilçede bulunan kaya tuzundan esinlenilerek Kulp ismi Tuzluca olarak değiştirilmiştir. Yer yüzü şekilleri bakımında dağlar çoğunluktadır.

İl Merkezine 39 Km. uzaklıkta olup, yüzölçümü 1254 Km2'dir. İlçenin doğusunda Ermenistan ve Aras Nehri, kuzeyinde Kars'ın Digor İlçesi, batısında Ağrı dağı, güneyinde ise Iğdır İli bulunmaktadır. Yüzölçümü ile Iğdır'ın en büyük ilçesidir.

Tuzluca 43,07 Doğu boylamı ile 38,35 Kuzeyde olup, Iğdır'a 39 Km uzaklıkta Iğdır-Kars karayolu üzerinde, 1254 km2'lik yüz ölçümü ile Iğdır'ın en büyük ilçesidir. Doğuda Iğdır ili Batıda Kars'ın Kağızman ilçesi, Kuzeyde Ermenistan (18 Km.lik sınır) ve Kars'ın Digor ilçesi Güneyde ise Ağrı'nın Doğubeyazıt ve Taşlıçay İlçeleri ve Ağrı merkez ile sınırlıdır. İlçe merkezinin Denizden yüksekliği 975 metredir.

Kuzeyde Ermenistan sınırımızı teşkil eden Aras nehri dışında nehir, ırmak ve göl bulunmamaktadır. En büyüğü 'Acı Dere' olmak üzere genelde yaz aylarında kuruyan veya çok azalan dere ve küçük akarsuları vardır. Aras vadisinde dar bir ova şeridine sahip olan şehrimiz arazisinin büyük bir kısmı dağlık ve yaylalıktır. Dağlık kesimde arazi engebeli bir yapıya sahiptir. İlçemizde sert bir kara iklimi hâkimdir. Buna karşılık düzlük ve ovalık kısımda iklim daha yumuşaktır. Hava sıcaklığı genel olarak -19 ile + 37 derece arasında değişmekte ve karasal bitki örtüsü görülmektedir.