İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası
18 Haziran 2021

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarına dikkat çekmek ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerini erkenden önleyebilmek için her yıl Haziran ayının ilk haftasında çeşitli farkındalık çalışmaları düzenleniyor. 

İyot eksikliği önlenebilir zekâ geriliğinin en önde gelen nedenlerinden birisidir. İyot yetersizliğinin en olumsuz etkileri doğurganlık çağdaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklar üzerinde görülmekte.

İyot yetersizliği birçok hastalığın habercisi

İyot yetersizliği, guatr hastalığının yanı sıra bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, zekâ düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması ve öğrenme yeteneğine bağlı olarak okul başarısında azalmalara neden olabilir.

İyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak,  1994 yılından beri “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülüyor. Program kapsamında 1998 yılında hazırlanan tuz tebliği ile tüm sofra tuzlarının iyot ile zenginleştirilmesi sağlandı. 

Yapılan çalışmalarla iyotlu tuz kullanımı arttı

Bakanlığımızın eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme, izleme ve denetimler kapsamında yaptığı çalışmalarla iyotlu tuz kullanımında artış görüldü. 1995 yılında yapılan çalışmada iyotlu tuz kullanım oranı 18,2 iken 2008 yılında yapılan Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasında bu oran 85,4’e yükseldi. 

Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Türkiye’de 20 ilde okul çağı çocuklarının iyot durumu ve guatr prevalansı, 1997-1999, 2002-2003 ve 2007 Araştırması’na göre 2002 yılında 75mcg/lt olan idrar median iyot düzeyinin, 2007 yılında 130mcg/lt’ye yükseldiği açıklandı.