25 Eylül Dünya Eczacılık Günü
14 Ekim 2021

Ülkemizde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak, 14 Mayıs “Eczacılık Günü” olarak kutlanmaktadır. 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada “Dünya Eczacılık Günü”  adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kongre sonrasında FIP, 25 Eylül tarihinin “Dünya Eczacılık Günü” olarak kutlanacağını tüm dünya ülkelerine ilan etmiştir.

İlacın en uygun şekilde insanlara ulaştırılmasının her aşamasıyla eczacılar ilgilenir
Eczacılık mesleği, doğrudan insan sağlığıyla ilgilendiği için insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişten günümüze teknolojik gelişmelerle mesleğin uygulanması her ne kadar değişse de amacı her zaman insan sağlığına fayda sağlamak olmuştur. Etkin madde üretiminden son ürün haline gelene kadar ilaç üretiminin ve ilacın en uygun şekilde insanlara ulaştırılmasının her aşamasıyla eczacılar ilgilenir. Bu süreç ciddi bilgi birikimi ve emek istemektedir. Eczacılık eğitimi de bu yüzden geniş kapsamlı bir akademik disiplinle verilmektedir.

Eczacılar, birebir iletişimle insanları, sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirir ve yönlendirirler
Eczacılık, insanların sağlık alanında, en kolay ulaştığı ve en çok temasta bulunduğu meslek dalıdır. Birebir iletişimle insanları, sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirir ve yönlendirirler. Özellikle son iki yıldır pandeminin başlamasıyla, halkın en yakın sağlık danışanı olan eczacılara olan ihtiyaç da artmıştır. Pandemi sürecinde kullanılması gereken gıda takviyeleri ve ilaçlarla ilgili en doğru bilgilendirmeyi yapmak için eczacılar son derece özverili olarak çalışmaktadırlar.

Hastane eczanesinin kaliteli şekilde işlemesi için özverili bir şekilde hizmet veriyoruz
Eczacılık mesleği; serbest eczane, hastane, endüstri ve devlet kurumları gibi pek çok iş alanına sahiptir. Bizler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde Hastane Eczanesi Birimi olarak İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi’nde mesleğimizi icra etmekteyiz. Hastane eczanesinde, hastalar için kullanılan bütün ilaçların temininden ilaçların uygun bir şekilde hastalara ulaşmasına kadar olan bütün süreçlerden sorumluyuz. İlaçların alım süreci, güvenli bir şekilde depolanması, miat kontrolleri, uygun dozlarda hastalara ulaştırılması bizim sorumluluğumuzdadır. Kliniklerde bulunan başta hekimlerimiz ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile her zaman iletişim halinde kalarak, hastalarımızın ihtiyacı olan ilaçları karşılamaya çalışıyoruz. Hastane eczanesinin en doğru ve kaliteli şekilde işlemesi için 7/24 özverili bir şekilde hizmet veriyoruz.

Pandemide kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını saygı ile anıyoruz
25 Eylül Dünya Eczacılık Günü, eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe emek ve gönül vermiş eczacılarımızın anılmasına bir vesile olmaktadır. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anarken, meslektaşlarımızın Dünya Eczacılık Günü’nü kutları